147.50

Temel Muhasebe

Temel muhasebe, muhasebe sisteminin en önemli konularını içererek muhasebenin temel anlayışını kavratır. Genel muhasebe

267
147.50

Dış Ticaret

Dış Ticaret, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen tüm mal ve hizmet alım satımıdır. Tüm

243
147.50

Bankacılık

Bankalar, sermaye, para ve kredi işlemlerini yapan ticari kuruluşlardır. Evrensel bir banka kişi

77